Kreds 11 afholdt g.d. den 8/2 2017 ordinær generalforsamling med deltagelse af 66 stemmeberettigede medlemmer.
Herunder blev der uddelt 2 års nåle for medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. En 10 års nål gik til Lillian Plougmann og en 25 års nål til Gert Rasmussen. Tillykke til dem begge.
Desuden blev Christian Heidum udnævnt til æresmedlem. Christian Heidum har været medlem i 49 år og har i mange år været en af de drivende kræfter i kreds 11 – også et stort tillykke til ham.
Tommy Sørensen blev genvalgt som formand for en toårig periode og Henrik Wittrup genvalgt som bestyrelsesmedlem, ligeledes for en toårig periode. Ole Hansen og Gitte Neubert Skotland blev begge valgt som suppleanter til bestyrelsen og Ulla Bjerregaard Kristensen som Revisor med Poul Meineche som revisorsuppleant.
Tommy Sørensen og Torben Jepsen blev valgt som kredsens repræsentanter i hovedklubbens repræsentantskab.
Referat af generalforsamlingen vil blive tilgængelig på opslagstavlen i klubben og som noget nyt vil alle referater fremover kunne findes/læses på kredsens hjemmeside når de er godkendt.

Christian Heidum
Christian Heidum udnævnt som æresmedlem

 

Træning 2017

 

Vi har til og med lørdag den 18. marts holdtræning på pladsen fra kl. 10.00 (spor fra kl. 08.30 på marken ved Asfergvej28), hvorefter holdtræningen overgår til torsdag aften kl. 19.00. Første torsdagstræning er den 23. marts.

Der er stadig selvtræningsaften tirsdag kl. 19.00 og fra og med den 14. februar starter tirsdag aften med ringtræning fra kl. 18.15 – 19.00. Alle er velkommen.

Er du medlem af kredsen og har du betalt enten holdtræningsgebyr eller selvtræningsgebyr kan du benytte kredsens arealer til selvtræning alle dage. Har du brug for figurant under din selvtræning kan/skal dette aftales med kredsens BRK eller bestyrelsen forud for din træning.

Tak for den store opmærksomhed ved vort guldbryllup


Det store fremmøde og ikke mindst den gode stemning var fantastisk,
dagens 2 “toastmasters” Michael Lumby og Poul Meineche,
fik dagen til at glide og kredsens mange hjælpere sørgede for,
at vore gæster fik en god oplevelse.

Se resultaterne fra skuet her
Se flere billeder fra dagen her

Tak til Jer alle
A-udvalget

 Kredsen
modtager løbende
nye kursister

Kreds 11 starter ringtræning den 14/2 kl. 18.15
A-UDVALGET

Se stemningsbilleder fra Kredsens 50 års jubilæumsfest i menuen:
Kreds arrangementer > Jubilæer > 50 års jubilæumsfest

50 års jubilæum-forside
Poul M overrakte flot pokal med hilsen fra Schæferhundeklubben for Danmark

50 års jubilæum-forside
Hilsen fra instruktører og kursister

50 års jubilæum-forside
Birgitte Bugge kom med blomster og chokolade

50 års jubilæum-forside
Pia leverede lækre kager til kaffen

Forside mini1 Forside mini2 Forside mini3 Forside mini4 Forside mini5 Forside mini6 Forside mini7 Forside mini8 Forside mini9 Forside mini10

Træningstider og Priser

Vintersæson
Tirsdag kl. 19.00 – Selvtræning
Torsdag kl. 19.00 – Instruktørtræning (kun for instruktører)
Lørdag kl. 10.00 – Spor kl. 08.30

Sommersæson
Tirsdag kl. 19.00 – Selvtræning
Torsdag kl. 19.00 – Spor kl. 18.00
Lørdag kl. 10.00 – Instruktørtræning (kun for instruktører)

Pris pr. sæson kr. 650,00
(medlemmer af hovedklubben kr. 550,00)
Hvis en familie træner 2 hunde, gives kr. 250,00 i rabat
på hund nr. 2

For medlemmer, der kun ønsker at selvtræne betales et halvårligt gebyr på kr. 400,- (medlemmer af hovedklubben kr. 300,-)

Gæstetræning kr. 30,00

Ringtræning kr. 10,-

Betales altid inden træningsstart

FacebookFacebook