Da kredsens næstformand Gunnar Dahl har forladt bestyrelsen
grundet samarbejdsvanskeligheder med formanden
og vort bestyrelsesmedlem Søren Sørensen er gået grundet sygdom,
har den siddende bestyrelse valgt at indkalde til

Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 27. september kl. 19.30

Henrik Wittrup er trådt ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem

Dagsorden
1: Valg af næstformand
2: Valg af 2 suppleanter

Stemmeberettigede og valgbare ved ekstraordinær generalforsamling er alle kredsens medlemmer, med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære generalforsamling og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance), er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på ekstraordinær generalforsamling sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Fællesspisning
torsdag den 22. september
kl. 19.30
Menu: Chili con carne a la Sesse

Sæt kryds i kalenderen
torsdag den 20. oktober
hvor vi inviterer
hele familien til aftentest

 Kredsen
modtager løbende
nye kursister

 Ringtræning
hver tirsdag
kl. 18.15

jubilaeumsskue-23-10-2016-2 ann-DM-2016-resultater2
Se stemningsbilleder fra Kredsens 50 års jubilæumsfest i menuen:
Kreds arrangementer > Jubilæer > 50 års jubilæumsfest

50 års jubilæum-forside
Poul M overrakte flot pokal med hilsen fra Schæferhundeklubben for Danmark

50 års jubilæum-forside
Hilsen fra instruktører og kursister

50 års jubilæum-forside
Birgitte Bugge kom med blomster og chokolade

50 års jubilæum-forside
Pia leverede lækre kager til kaffen

Forside mini1 Forside mini2 Forside mini3 Forside mini4 Forside mini5 Forside mini6 Forside mini7 Forside mini8 Forside mini9 Forside mini10

Træningstider og Priser

Vintersæson
Tirsdag kl. 19.00 – Selvtræning
Torsdag kl. 19.00 – Instruktørtræning (kun for instruktører)
Lørdag kl. 10.00 – Spor kl. 09.00

Sommersæson
Tirsdag kl. 19.00 – Selvtræning
Torsdag kl. 19.00 – Spor kl. 18.00
Lørdag kl. 10.00 – Instruktørtræning (kun for instruktører)

Pris pr. sæson kr. 550,00
(medlemmer af hovedklubben kr. 450,00)
Hvis en familie træner 2 hunde, gives kr. 200,00 i rabat
på hund nr. 2

Gæstetræning kr. 20,00
Betales altid inden træningsstart

FacebookFacebook